KHS | Revit | Room Tag (ปัญหา การแก้ไข และการสร้างสัญลักษณ์ห้อง)

KNOWHOWSKILL_Revit_Room Tag
(ปัญหา การแก้ไข และการสร้างสัญลักษณ์ห้อง)
ปัญหาของสัญลักษณ์บอกชื่อห้อง (Room Tag) มักจะเกิดปัญหาเรื่อง
– แจ้งเตือนว่าสร้างพื้นที่ซ้อนกัน
– สร้างห้องไม่เต็มพื้นที่
– ไม่สามารถคำนวณหาปริมาตรได้

สาเหตุของปัญหา
– เผลอสร้างทับซ้อนกัน
– มีพื้นที่ห้องของเดิมอยู่แล้วอาจจะติดมากับงานเดิมๆ
– เคยสร้าง Room Separator เอาไว้
– ไม่ได้กำหนดค่าระดับความสูงแต่ละชั้น

การตรวจสอบ
– ตรวจสอบพื้นที่ห้องทั้งหมดก่อนโดยเปิดคำสั่ง VV/Room/Interior Fill
– ตรวจสอบพื้นที่ห้องที่มีอยู่จริงในหน้า Room Schedules
– ตรวจสอบเส้น Room Separator

การแก้ไขปัญหา
– ลบเส้น Room Separator ที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อน
– ลบห้อง (Room) ที่เกิดปัญหาออก

การสร้าง
– ทำความเข้าใจค่าระดับความสูงต่างๆ
– ใช้คำสั่ง Architecture / Room เพื่อสร้างพื้นที่ห้อง
– กำหนดค่าความสูงของห้อง (Limit Offset)
– สร้างเส้น Room Separator เฉพาะส่วนที่ไม่มีผนังกั้นเช่น เฉลียง ระเบียง ซักล้าง พืื้นที่จอดรถ เป็นต้น
– ตรวจสอบพื้นที่ห้องโดยใช้ Room Schedules
– ตั้งค่าเพื่อให้แสดงผลปริมาตรของห้อง Room Volume

คำสั่ง Room ถ้าใช้ให้ถูกวิธีก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย
หวังว่าคลิปนี้จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับคำสั่ง Room ได้
———————————————————–
📞สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล📞
▪️คอร์สเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม REVIT
▪️Template + Family REVIT2020
▪️แบบบ้าน แบบก่อสร้างด้วยระบบ BIM
▪️รับเหมางานก่อสร้าง

Add Line Official : @knowhowskill
FB Page : BIM Knowhowskill
YouTube : KNOWHOWSKILL
Tel : 0819146717 (บอย)

Share Post :

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Compare
Wishlist
0 items Cart
Menu