Model_Structural_Revit2023 (โมเดลงานโครงสร้าง)

📦สิ่งที่จะได้รับ📦
Size 110 MB
📎Revit File  2023 (ไฟล์เรวิท 2023)
📎PDF File (ไฟล์ PDF คุณภาพสูง)
📎Image File (ไฟล์รูปภาพ)
ไฟล์นี้เหมาะกับใครบ้าง?
– ผู้รับเหมา : นำภาพไปสื่อสารหน้างาน
– อาจารย์ : ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
– บุคคลทั่วไป : เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการก่อสร้าง
———————————————–
ขั้นตอนการสั่งซื้อ
https://youtu.be/aqKOZZXXYgg

รหัสสินค้า: ST-Model

1,500.00฿

Payment Methods:

PRODUCT DESCRIPTION

Related Products

15000_Mechanical (ระบบเครื่องกล)

250.00฿

08000_Doors and Windows (งานประตูและหน้าต่าง)

350.00฿

16000_Electrical (งานระบบไฟฟ้า)

250.00฿